Các dòng giấy làm từ sợi tự nhiên như đa cối, được làm thủ công hoàn toàn là lựa chọn của khá nhiều dự án. Sản phẩm cần khối lượng trên 300 mét để có thể đặt hàng. Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu hoặc mẫu có sẵn. Thời gian sản xuất tùy vào khối lượng và mẫu mã. Một số mẫu có thể không sản xuất được ngay do thiếu nguyên liệu, một số mẫu sản xuất theo mùa,…

Do đó để có thông tin chính xác về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.